Yello Classifieds Thailand
เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้/อีเมล *

รหัสผ่าน * , ลืมรหัสผ่าน?

  จดจำไว้ในระบบ

 

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค
คุณสามารถเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนด้วยบัญชีเฟสบุ๊คของคุณ

ลงทะเบียน

ชื่อผู้ใช้ *

รหัสผ่าน *

ยืนยันรหัสผ่าน *

อีเมล *

ชื่อ-นามสกุล *

  ฉันอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไข และยอมรับแล้ว *

 

ลงทะเบียนด้วยบัญชีเฟสบุ๊ค
คุณสามารถเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนด้วยบัญชีเฟสบุ๊คของคุณ

ลืมรหัสผ่าน?

กรุณากรอกอีเมล *


ค้นหาโดยละเอียด

ข้อตกลงการใช้เว็บไซท์ของ เยลโล

กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้เวบไซท์อย่างละเอียดก่อนที่ท่านจะใช้ Yello ในการใช้เวบไซท์ของเราท่านต้องยอมรับข้อตกลงก่อนที่ท่านจะเข้าใช้ และกรุณาอย่าใช้ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงของเรา เยลโลเวบไซท์จัดทำโดย บริษัท เยลโลมีเดีย จำกัด (ต่อไปนี้จะใช้แทนว่าเยลโล) ข้อตกลงการใช้นี้ ใช้ได้ตามกฎหมายข้อบังคับที่กำหนดไว้ ข้อตกลงการใช้เวบไซท์แบ่งเป็นสองส่วน

1. ข้อตกลงทั่วไปสำหรับผู้ใช้เยลโลเวบไซท์
2. ข้อตกลงเฉพาะสำหรับผู้ลงประกาศโฆษณา
 1. ข้อตกลงทั่วไปสำหรับผู้ใช้เยลโลเวบไซท์
  1. เนื้อหาของเวบไซท์
    ข้อความและประกาศการลงโฆษณาทั้งหมดใน เยลโล ถูกรวบรวมมาจากบุคคลที่สาม ซึ่งบุคคลที่สามที่ได้ทำการลงประกาศในเยลโลเวบไซท์ต้องรับผิดชอบต่อการลงประกาศของตนเองทั้งหมด ทางเยลโลไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของข้อความที่ลงประกาศทั้งหมด
  2. ข้อตกลงในการทำธุรกรรมบนเยลโลเวบไซท์
    เยลโลเป็นเพียงสื่อกลางในการนำผู้ขายและผู้ซื้อมาพบกันเท่านั้น การใช้เยลโลเวบไซท์มิได้หมายความว่าเยลโลมีส่วนรับผิดชอบในการซื้อขายบนเวบไซท์ เยลโลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการซื้อขายบนเวบไซท์
  3. ข้อมูลการเก็บรักษาและการใช้
   1. ในการใช้เยลโลเวบไซท์ ท่านต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงกับทางเยลโล ซึ่งข้อมูลนี้รวมถึงการให้อีเมล์แอดเดรส ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และ ข้อมูลทางการเงิน อีกทั้งยังรวมถึงท่านได้รับประกันว่าท่านเป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีสิทธิ์ที่จะใช้เยลโลเวบไซท์
   2. ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกใช้เพียงเพื่อการซื้อขายบนเวบไซ์นี้เท่านั้น
   3. เยลโลจะเก็บข้อมูลที่จำเป็นหรือสำคัญเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตนของท่าน โดยจะใช้ IP และ Cookies
   4. เยลโลเชื่อในการป้องกันการเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกใช้มากไปกว่าการพัฒนาด้านบริการของเราที่มีต่อท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่สู่บุคคลที่สามถ้าหากไม่ได้รับการยินยอมจากท่าน
   5. ท่านอนุญาตให้เยลโลใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ต้องดำเนินการทางด้านกฎหมาย
   6. ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ได้กล่าวมาด้านบน ทางเราขอแนะนำว่าท่านอย่าได้ใช้บริการกับทางเยลโลเวบไซ์ของเรา
  4. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้าตลอดจนสิ่งอื่นๆที่ควรทราบ
   1. ลิขสิทธิ์ของเยลโลเวบไซ์รวมถึง ตัวอักษร รูปลักษณ์ การจัดวาง ดาต้าเบส รูปภาพและรวมถึงสิ่งอื่นๆ เช่น เสียง รูปแบบ ซอฟแวร์ เครื่องหมายทางการค้า รวมถึง โดเมนเนม เป็นลิขสิทธิ์ของทางเยลโลทั้งหมด ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านถูกละเมิดลิขสิทธิ์หรือถูกละเมิดสิทธิอื่นๆ เป็นสิทธิ์และความรับผิดชอบของท่านเอง ที่จะดำเนินการตามกฎหมายหรือแล้วแต่ที่ท่านจะเห็นสมควร ท่านได้รับทราบแล้วว่าทางเยลโลไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้น
   2. ท่านไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำการใดๆ เช่นก็อบปี้เยลโลเวบไซ์ หรือ หาผลประโยชน์จากทางเยลโลมากไปกว่าการดาวน์โหลดหรือเบราซ์ ลงบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและหรือพิมพ์ข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์เท่านั้น
  5. การส่งสแปมอีเมล์และเมล์ขยะ
    การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเยลโลเวบไซท์นี้ มีข้อจำกัดในการใช้เพื่อซื้อขายหรือลงประกาศบนเยลโลเวบไซท์เท่านั้น และห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นใดทั้งสิ้น โดยไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เช่น การส่งข้อความหรือโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศซื้อขายบนเยลโล หากท่านฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวท่านต้องชดเชยค่าเสียหายเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อการกระทำ
  6. การยกเลิกหรือการระงับสิทธิ์การใช้
    เยลโลมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้ของท่านถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังที่กล่าวมา เยลโลยังมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางด้านกฎหมายกับท่านหากพบว่าท่านได้สร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับทางเยลโลของเรา
  7. ข้อจำกัดในการรับประกัน
    เยลโลไม่รับประกัน
   1. ต่อข้อความ ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน ของข้อความที่ลงประกาศ หรือข้อความที่ลงในเยลโล และ คุณภาพ ความปลอดภัย ทางด้านกฎหมาย ของสินค้าหรือโฆษณาที่ลงประกาศ
   2. ต่อการกระทำที่เกิดขึ้นในการตกลงซื้อขายหรือการทำธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน
   3. ว่าจะไม่มีบุคคลอื่นๆมาสร้างความเสียหายหรือรบกวนการใช้บริการของท่าน
  8. การจำกัดความรับผิดชอบ
    เยลโลไม่มีส่วยเกี่ยวข้องต่อความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้เวบไซท์ของท่าน ที่สืบมาด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งปวง
   1. การกระทำที่เกิดจากการกระทำจากตัวท่านเอง เช่นการทำสัญญาซื้อขายของท่านบนเยลโล
   2. การขัดข้องของทางเวบไซท์
   3. สินค้าหรือบริการไม่เป็นไปตามที่ตกลงหรือตามที่เห็นบนเว็บไซท์
   4. ข้อความหรือข้อมูลไม่เป็นความจริง
   5. บุคคลที่สามใช้เวบไซท์ในทางผิดกฎหมาย
  9. บริษัท เจ้าหน้าที่บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทน
    จะไม่รับผิดชอบในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดความสูญเสีย ความเสียหาย อันตราย ภาระทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบริการหรือเนื้อหาในบริการ ซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาด ข้อยกเว้น การหยุดชะงัก จุดบกพร่อง การล่าช้าในการทำงานหรือการส่ง ความล้มเหลวในการทำงานหรือไวรัสคอมพิวเตอร์
  10. ลิงค์
    ภายในเยลโลเวบไซท์ยังมีการเชื่อมโยงไปยังเวบไซท์อื่นๆ (เช่น ไฮเปอร์ลิงค์ แบนเนอร์หรือปุ่มต่างๆ) เยลโลไม่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเวบไซท์เหล่านั้น ซึ่งทำให้เยลโลไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาและการกระทำของเวบนั้นๆ
  11. การป้องกัน
    เยลโลได้หามาตรการในการป้องกันที่จะเป็นไปได้ในการป้องกันผู้ที่ทำผิดกฎหมายหรือไม่ทำตามข้อตกลงที่ได้วางไว้ นอกจากนี้เยลโลยังได้มีการใช้เทคนิคและกฎขององค์กรที่จะคอยช่วยป้องกันและควบคุมอีกด้วย
  12. ข้อตกลงอื่นๆ
    ถ้าข้อตกลงใดข้อตกลงหนึ่งเป็นโมฆะ ข้อตกลงที่เหลือยังคงสามารถใช้อยู่ตามปกติ และเยลโลจะหาข้อตกลงอื่นมาเปลี่ยนแทนข้อที่เป็นโมฆะ กฎและข้อตกลงต่างๆของเยลโลอยู่ภายใต้กฎหมายไทย เยลโลสามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไทยที่กำหนดไว้ได้
 2. ข้อตกลงสำหรับผู้ลงประกาศและข้อความต่างๆบนเยลข้อตกลงในส่วน นี้คล้ายกับ ส่วนที่ 1 แต่ปรับให้เข้ากับการใช้ของท่านที่ต้องการลงประกาศหรือโฆษณาบน เยลโล เวบไซท์ โลเวบไซท์
  1. เนื้อหาของเว็บไซต์เยลโล
   1. ผู้ที่ลงประกาศหรือโฆษณาจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาและรายละเอียดทั้งหมดของสินค้าและบริการ และต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ทางเยลโลเท่านั้น
   2. เยลโลไม่อนุญาตให้ลงข้อความหรือประกาศที่เป็นไปในลักษณะซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธปืน, สิ่งเสพติดทุกชนิด, อวัยวะ, สิ่งลามกอนาจารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือสื่อชนิดต่างๆ และสิ่งผิดกฎหมายและศีลธรรม
   3. เมื่อมีการลงประกาศสินค้าหรือบริการท่านต้องใส่ราคาของสินค้าด้วยและหากท่านไม่ใส่ราคาสินค้า ทางเยลโลมีสิทธิ์ในการกำหนดราคาสินค้าของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    1. เยลโลมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขโฆษณาหรือประกาศของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
    2. ลงประกาศผิดหมวดหมู่
    3. รายละเอียดของสินค้า และ/หรือบริการไม่ถูกต้อง และ/หรือไม่ครบถ้วน
    4. สินค้าหรือบริการของท่านได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินของผู้อื่น
    5. สินค้าหรือบริการของท่านเป็นสาเหตุสร้างความเดือดร้อนและ/หรือความเสียหายให้กับบุคคลอื่น
    6. โฆษณาหรือประกาศของท่านที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันถูกพบว่าลงมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่
    7. โฆษณาหรือประกาศมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือส่อแววลามกอนาจารซึ่งผิดต่อกฎหมายไทย
    8. โฆษณาที่เป็นการว่าร้ายหรือใช้คำที่ไม่เหมาะสมกับทางเยลโล
    9. โฆษณาหรือประกาศที่มีข้อความหรือเนื้อหาของสินค้าที่ลักษณะว่าเป็นของที่ถูกขโมยมาหรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย
    10. จุดมุ่งหมายของการลงประกาศเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ธุรกิจหรือร้านค้าของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมิได้จ่ายค่าโฆษณาให้กับทางเยลโล
    11. เยลโลไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถ้ามีการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีการกระทำอันใดที่มิชอบ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้
  2. การจำกัดความรับผิดชอบ
   1. เยลโลไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นหากเกิด ความผิดพลาดขึ้น เนื่องจากเยลโลได้เปิดให้ใช้บริการโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
   2. เยลโลไม่มีส่วนรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ ขาดทุน ความปลอดภัยของสินค้า หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจและบริการของท่าน
ถ้าท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราได้ที่ tcg.classifieds@gmail.com

Join Yello

Join us on Facebook

Follower us on Twitter

Pin us on Pinterest

Copyright 2012 Technology Capital Group Limited. All Rights Reserved. Process in 8.737 sec.